Zakaj se odločiti za digitalni marketing [6 argumentov iz strani marketinške stroke]

| Matija Zajsek|Objavljeno03 Feb, 2022

Zakaj se odločiti za digitalni marketing [6 argumentov iz strani marketinške stroke]

Digitalni marketing dobiva v zadnjem obdobju še poseben “pospešek”, še posebej, ker je situacija s pandemijo korona številna podjetja in posameznike, prisilila k temu, da svoja poslovanja preusmerite na digitalni trg, hkrati pa je ogromno delovne populacije moralo, vsaj za nekaj časa, delati od doma.

Digitalno transformacijo je posledično začela podpirati in se zanjo zanimati ne samo širša gospodarska panoga, temveč tudi evropska politika, katere ena izmed vodilnih smernic za prihodnost je tudi usmeritev v digitalno (vir 1).

Posledično, slovensko gospodarstvo, podjetja in posamezniki, učinke prehoda in intenzivnega vlaganja v digitalno, čutimo tudi v obliki digitalnih vavčerjev, ki predstavljajo neposredno pomoč podjetjem in posameznikom, da lažje in hitreje v svojem poslovanju preidete v digitalno poslovanje (vir 2).

2 raziskavi, ki dokazujeta trend in smiselnost vlaganja v digitalni marketing:

digitalni marketing oglaševanje trend
Na sliki je prikazan trend razvoja vlaganj v digitalni marketing na področju plačljivega spletnega oglaševanja. Vir raziskave (3).

Iz slike boste razbrali, da je povprečna stopnja rasti vlaganj v digitalni marketing (v tem primeru, v segment plačljivega spletnega oglaševanja), vsako leto, med 2 do 4% več kot preteklo leto.

Druga slika prikazuje pogled na trend razvoja digitalnega marketinga širše.

Glede na vlaganja v različne segemente digitalnega marketinga (CRM; email marketing, iskalni marketing, vsebinski marketing, itd…). Podrobnosti o tem kaj vse spada k digitalnemu marketingu, najdete v članku Kaj je & kako se izvaja digitalni marketing. V njem je objavljeno še nekaj dodatnih statistik in argumentov zakaj se odločiti za digitalni marketing:

digitalni marketing trend
Trend razvoja digitalnega marketinga preko različnih digitalnih kanalov. Na povezavi nad sliko najdete podrobnejšo razlago posameznih digitalno marketinških kanalov.

Na razloge, zaradi katerih se je smiselno odločiti za digitalni marketing, lahko gledate iz dveh zornih kotov. Kot podjetnik, ki ga zanima ali se naj poda v digitalno trženje ali kot posameznik, ki ga zanima digitalni marketing.

3 glavni razlogi, za podjetja, zakaj se odločiti za digitalni marketing, so:

 • prehod vse večjega števila potencialnih kupcev na rabo digitalnih orodij in omrežij
 • manjši stroški približevanja kupcem napram klasičnim oblikam trženja
 • večje možnosti ekspanzije podjetja napram ostalim oblikam trženja

3 glavni razlogi, za posameznike, da izberejo digitalni marketing, kot svojo kariero, so:

 • možnost opravljanja dela (trženja) od doma (fleksibilen delovni čas in fleksibilno delovno okolje)
 • možnost samostojne kariere
 • možnost finančne svobode

Vseh 6 razlogov zakaj se odločiti za digitalni marketing, je podrobneje, predstavljenih, spodaj.

[toc]

Zakaj se naj podjetja odločite za digitalni marketing

Vse več potencialnih kupcev prehaja na rabo digitalnih orodij, omrežij in platform

Razlog, zakaj se naj podjetja odločate za (resen/ sistematičen) pristop k digitalnemu marketingu ni samo v tem, ker se tako odločajo vam konkurenčna podjetja – čeprav bi že ta argument moral biti, med podjetniki, ki zelo razumete pojem “borbe na trgu”, izjemno močan signal, da tudi sama resno vstopite na digitalni trg.

Glavni razlog za odločitev za digitalni marketing in trženje preko digitalnih kanalov, je v tem, ker digitalijo uporablja, iz leta v leto, vedno več vaših potencialnih kupcev. Mlada generacija praktično nekaterih tradicionalnih medijev (npr. časopisov, revij,..) sploh ne gleda, zelo podobno je tudi z drugimi skupinami prebivalstva.

Če npr. vaše podjetje deluje v panogi prodaje artiklov ali storitev starejši populaciji, ste lahko skoraj prepričani, da jih boste največ in predvsem najhitreje dosegli tako, da se sami začnete sistematično in resno tržiti na socialnem omrežju Facebook.

Če vaše podjetje deluje v panogi prodaje zahtevnejših storitev, je nedvomno ena izmed delujočih digitalnih aktivvosti, izvajanje vsebinskega marketinga. S katerim boste svoje storitve in rešitve približali uporabnikom iskalnika Google, hkrati pa preko vsebinske razlage (objavljanja primerov rešitev, objavljanja primerov delovanja vaših storitev, itd…) na enostaven in kupcem razumljiv način, predstavili vaše storitve.

Seveda je pogoj za učinkovit nastop na različnih kanalih digitalnega marketinga, sistematičen pristop in poznavanje zakonitosti delovanja posameznega digitalnega kanala. Če vas npr. zanima digitalno marketinški kanal, vsebinski marketing, je na povezavi Kaj je & kako se izvaja vsebinski marketing, podrobno obrazloženo vse kar je treba vedeti, da boste svoj vsebinsko marketinški nastop, gradili učinkovito in predvsem hitro.

Splošna uporaba digitalnega marketinga, na svetu, je izmerjena v spodnji raziskavi (vir 5):

NAMIG: Če vas zanima, v vaši panogi, katera vam konkurenčna podjetja so že vstopila na trg digitalnega trženja in koliko potencialno že sami, s svojim podjetjem, zaostajate pri digitalni transformaciji za njimi, ni narobe, če svoje poslovne konkuretne “preverite” skozi prizmo njihovih finančnih podatkov. S tem ugotovite v katero področje vaši konkurenti v minulih letih največ vlagajo. Celovit pogled v tovrstne, finančne podatke, vam daje spletna aplikacija ebonitete.si.

Stroški približevanja podjetij kupcem so napram klasičnim oblikam trženja, bistveno manjši

Digitalni marketing predstavlja HITRO (praktično takojšnjo) obliko trženja.

Predstavljate si, da imate na voljo v določenem mesecu 1000€, ki jih želite investirati v oglase.
Če želite oglaševati v časopisu, bo zato potrebno najprej pripraviti oglas, dogovoriti ceno s ponudnikom oglaševanja ter najmanj, kar je, počakati, da časopisna izdaja z vašim oglasom, izzide.

Pri spletnem oglaševanju lahko z istim denarjem začnete oglaševati takoj. Nekaj denarja namenite v oglaševanje na Googlu, nekaj v Facebook oglaševanje, nekaj na Youtube in praktično takoj, ko kliknete “začni s kampanjo” se oglaševanje začne.

Ker je digitalno oglaševanje hitro, je posledično tudi strošek manjši.

Predstavljajte si, da morate naslednji mesec ponovno oglaševati za 1000€.

Da bi se odločili za isto časopisno hišo (kot prvi mesec) morate počakati na rezultate, ki vam ga je prineslo preteklo oglaševanje. Rezultati časopisnega oglaševanja pa ne samo, da ne pridejo takoj, pogosto so celo zelo težko izmerljivi.

Po drugi strani, rezultate digitalnega trženja, vidite isti trenutek kot se oglaševalska kampanja dogaja. In, v kolikor rezultati ne kažejo želenih rezultatov, kampanjo preprosto ustavite. Stroške oglaševanja pa s tem zmanjšate na minimum. Oz. jih optimizirate tako, da od svojega oglaševanja dobite maksimalen izplen.

Izsek iz pogovora z Urško Jeza, iz ene najbolj znanih slovenskih finančnih agencij (Prva finančna agencija d.o.o.), o učinkovitosti in prednostih digitalnega trženja napram klasičnemu:

prvafina digitalni marketing mnenje
Celoten pogovor z Urška Jeza iz Prve finančne agencije d.o.o., si lahko preberete v članku Pogovor o spletni optimizaciji z Urška Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si, na povezavi.

Digitalni kanal, pri katerem stroški skozi čas, upadajo namesto rastejo

Dodatno se stroški digitalnega marketinga, v specifičnem kanalu spletnega trženja (SEO optimizacija spletnih strani), s časom, celo znižajo. Dlje časa kot za svoj digitalno marketinški nastop uporabljate kanal optimizacije spletnih strani, manjši bodo stroški vaše digitalne prisotnosti.

Kot veste, je optimizacija spletnih strani (SEO) proces, ki omogoča internetnim stranem, da se na Googlu, znajdejo na vrhnjih mestih. Kljub temu, da za te uvrstitve, Googlu ne plačajo nič. Digitalni kanal optimizacije spletnih strani je “drag” samo tako dolgo dokler z optimizacijo ne dosežete vrhnjih Googlovih pozicij. Ko enkrat jih, strošek SEO optimizacije sicer še obstaja (za vzdrževanje doseženih uvrstitev na Googlu), a je ta znatno nižji kot strošek, ko SEO optimizacijo izvajate aktivno za doseganje želenih uvrstitev.

Več:

digitalni vs tradicionalni marketing stroski
Vir slike (6).

Hitrejša, cenejša in bolj verjetna možnost širjenja podjetja na tuje trge napram klasičnim načinom trženja

Vzpostaviti svoje poslovanje na tujem trgu je s pomočjo digitalnega marketinga, enostavno in predvsem hitro. Dovolj je, da obvladate govorico jezika, na katerem želite pozicionirati svoje storitve in produkte in vklopite oglaševalsko kampanjo.

Po tradicionalni, “stari” poti, morate za prodor na tuje trge, obiskovati sejme, nagovarjati potencialne tuje poslovne partnerje.

Zakaj se naj posamezniki odločite za digitalni marketing

Delate od doma

Eden od glavnih argumentov, ki govori v prid odločitve za izvajanje digitalnega marketinga posameznika, je delo od doma. Delo od doma prinaša že samo po sebi, svoje prednosti:

 • ne zgubljate časa z vožnjami na in izven delovnega mesta
 • ne zgubljate časa (in stroškov) za urejanje za delo
 • manj časa gre ob malici in odmorih
 • ste bolj produktivni, ker se ne zgublja čas za “small talks” s sodelavci (ob pogoju, da se znate organizirati in samodisciplinirati, da opravite zastavljene dnevne naloge).

Gradite si samostojno kariero

Digitalni marketing omogoča gradnjo samostojne kariere. Samostojna kariera pomeni, da povsem samostojno upravljate s celotnim svojim poslovnim delom življenja, pri čemer je zmotno prepričanje, da samostojna kariera hkrati tudi pomeni, da je potrebno vse poslovne aktivnosti, izvajati sam.

Imeti samostojno kariero s pomočjo digitalnega marketinga pomeni, da vi odločate o vseh aspektih vašega poslovanja. Če izvajate npr. vsebinski marketing, lahko tega opravljate sami (pišete vsebine), lahko pa tega opravljate s pomočjo drugih (najetih) piscev. V obeh primerih odločate vi.

Če opravljate npr. optimizacijo spletnih strani, jo lahko opravljate sami. Ali pa za ta kanal digitalnega marketinga poiščete SEO svetovalce in strokovnjake.

Dosezite finančno svobodo

Za razliko od vsesplošnega pojmovanja, kjer mnogi finančno svobodo enačijo s tem, da zaslužijo nepredstavljivo ogromno, je pravzaprav finančna svoboda pojem, ki pomeni, da zaslužite toliko kot želite.

Nimamo vsi na tem planetu enakih (finančnih) ciljev. Medtem, ko moramo najbrž vsi poskrbeti za zagotovitev osnovnih finančnih ciljev (pri čemer imamo že različne poglede na to kaj sploh so osnovni finančni cilji), se naše ambicije po zaslužku z leti in po doseženih osnovnih finančnih ciljih, zelo razlikujejo.

Mnogim med nami, se prioritete po osnovnih finančnih ambicijah (če že ne med njihovim doseganjem), hitro spremenijo v npr. imeti več prostega časa (za družino, športno udejstvovanje, izlete in potovanja, gradnjo hiše, vikenda, itd….).

Finančna svoboda je dosežena takrat, ko zaslužite toliko denarja kot vi želite, da ga zaslužite (in ne takrat, ko vam drugi govorijo koliko bi lahko zaslužili). In, ko imate hkrati dovolj časa, da ob svojem delu, počnete tiste stvari, ki so vam bolj pomembne od denarja.

Izvajanje digitalnega marketinga – to je trženja preko digitalnih kanalov, od doma, omogoča doseganje finančne svobode. Najbolj uporabljani digitalni kanali za doseganje finančne svobode s pomočjo digitalnega marketinga so trženje preko socialnih omrežij, bloganje, affiliate marketing, trženje preko Youtube-a, trženje s pomočjo vsebinskega marketinga (vir 4).

Dodatne informacije:

 • ostali blog zapisi o SEO optimizaciji
 • Razloge zakaj se odločiti za digitalni marketing odlično razloži tudi spodnji video:

  Viri:

  1 – Commission puts forward declaration on digital rights and principles for everyone in the EU
  2 – Digitalno sredisšče Slovenije – vavčerji
  3 – 115+ Digital Marketing Statistics and Trends for 2022
  4 – HOW TO ACHIEVE FINANCIAL FREEDOM THROUGH DIGITAL MARKETING?
  5 – Digital marketing statistics sources to inform your marketing strategy
  6 – TRADITIONAL MARKETING VS DIGITAL MARKETING

  Podobni prispevki