Kako najdete mentorja za SEO optimizacijo [in kako ga izbrati]

Kaj je mentor za SEO

Mentor za SEO (search engine optimization) je oseba, ki se s SEO optimizacijo ukvarja profesionalno. To pomeni, da od tega, kako sam izvaja optimizacijo spletnih strani, tudi živi.

SEO mentor je oseba, ki vas bo naučila kako samostojno izvajati optimizacijo svojih spletnih strani, neposredna posledica učenja optimizacije spletnih strani s pomočjo kakovostnega mentorja pa rezultira v visoko uvrščenih spletnih straneh na Googlu. Vse ostale koristi, ki jih prinaša optimizacija spletnih strani, poglejte na spletni strani www.seo-praktik.si.

V Sloveniji je ponudba mentorjev za SEO, kljub ogromno samostojnim izvajalcem SEO optimizacije, razmeroma skromna. Kar pa ne pomeni, da optimiziranja spletnih strani ne obvlada, ogromno ljudi.

V tujini so mentorji za SEO bistveno bolj številni, so pa cene njihovega mentoriranja, v primerjavi s cenami slovenskih SEO mentorjev, znatno višje.

Koliko stane mentor za SEO

Povprečne cene SEO mentorjev so praviloma vezane na več mesečno sodelovanje (ponavadi 3 do 6 mesecev), se pa naročniki pri kakovostnih mentorjih odločajo za podaljševanje sodelovanja z njimi, v kolikor so SEO rezultati sodelovanja z mentorji, dosegani. Cene SEO mentorstva se v Sloveniji gibljejo okrog 300€ na mesec, v tujini pa povprečna ura za SEO mentorstvo znaša med 100 do 250$ (vir).

seo mentor

Ali je težko najti mentorja za SEO

Na žalost, za številne, iskanje in tudi “najdba” kakovostnega SEO mentorja, predstavlja precejšno težavo. Razlog za to je v tem, da o SEO optimizaciji marsikdo lahko govori o njej nepretrgoma, po drugi strani pa sploh ni nujno, da iskajoči prepoznate v nekom, da bi lahko bil vaš dober SEO mentor.

Upoštevajte pa tudi, da vsi, ki se uspešno, samostojno ukvarjajo z optimizacijo spletnih strani, nimajo niti ambicije, niti mentorskega programa oz. načrta, da bi vam znali svoje znanje posredovati na strukturiran in vam razumljiv način. SEO mentoriranje od mentorjev zahteva tudi precejšnjo mero potrpežljivosti, saj vsak mentoriranec različno hitro dojema SEO smernice, ki mu jih mentor razlaga.

Znak, da gre za kakovostnega mentorja je najbrž tudi ta, da se mentor sam, s svojo spletno stranjo, nahaja visoko na Googlu s ključnimi besedami kot so SEO mentorstvo, SEO mentor, tečaj za SEO in podobnimi. Hkrati pa je verjetno pozitiven signal, da gre za kakovostnega SEO mentorja tudi njegova zasedenost za mentoriranje, opravljanje mentoriranja dlje časa in reference (stranke in naročniki, ki jih je SEO mentor, v preteklosti že mentoriral).

Kako začeti delati z mentorjem za SEO

Vsak SEO mentor ima svoj način pristopa, načeloma pa se za najbolj učinkovit pristop smatra t.i. SEO mentoriranje ena na ena. To največkrat pomeni, da SEO mentor mentorira enega ali skupino zainteresiranih (ponavadi iz istega podjetja), online, preko zaslonov, v različno dogovorjenih intervalih (ponavadi 1 krat na teden).

V čem je razlika med SEO mentorjem in SEO svetovalcem

SEO svetovalec bo svetoval, da se na spletnih straneh opravijo določene SEO izboljšave. Razložil bo tudi vse pristope k optimizaciji spletnih strani. SEO mentor sprejema večjo odgovornost, saj bdi tudi nad izvajanjem SEO aktivnosti in doseganjem rezultatov.

NAMIG: Če vas zanima samostojna optimizacija spletnih strani in ocenjujete, da so cene za SEO mentorstvo, previsoke, preverite kaj je SEO, kako deluje in kako izvajati SEO na povezavi Optimizacija spletnih strani – Vodnik za SEO.

Ostali namigi za SEO optimizacijo so objavljeni na povezavi.