Katerih SEO izboljšav, ki jih pokaže SEO analiza, se lotite najprej [in kako]

| Matija Zajsek|Objavljeno25 Avg, 2022

Katerih SEO izboljšav, ki jih pokaže SEO analiza, se lotite najprej [in kako]

SEO analize so namenjene temu, da pokažejo katere rezerve imajo spletne strani na področju optimizacije vaših spletnih strani. Posledično, implementacija teh SEO rezerv pomeni boljšo uvrstitev spletnih strani na Googlu.

Bolj kot je SEO analiza natančna in več podrobnosti kot zajema, več možnosti imate lastniki spletnih strani, za izboljšanje svojih spletnih strani. Posledično pa to pomeni tudi več možnosti za višje uvrstitve vaših spletnih strani na prvi strani Googla med organskimi, neplačanimi prikazi.

NAMIG IZ PRAKSE: Napačno je sklepati, da je najboljša SEO analiza kar avtomatsko tista, ki pokaže največ SEO rezerv na vaši spletni strani!!! Bolj pomembno je to, da SEO analiza pokaže tiste SEO rezerve, ki se jih splača NAJPREJ izboljšati. Če namreč začnete SEO popravke izvajati pri najmanj pomembnih rečeh, to pomeni kvečjemu izgubo časa, ne pa nujno boljših uvrstitev na Googlu.

Spodaj je po korakih, od najpomembnejšega navzdol, prikazano katerih SEO izboljšav se lotite pri optimizaciji svojih spletnih strani najprej, za katere pa si lahko vzamete več časa.

Večina SEO analiz praviloma pokaže naslednje podatke:

 • trenutno stanje spletne strani iz vidika doseganih uvrstitev na Googlu
 • potencial dodatnega iskalnega volumna, ki ga lahko v prihodnosti doseže spletna stran, če izboljša uvrstitve za preiskane ključne besede
 • seznam ključnih besed (ponavadi zložen v iste tematike) s katerimi spletna stran še ni prikazana na Googlu
 • SEO rezerve pri gradnji backlinkov (npr. kakovost (!!!) backlinkov , hitrost gradnje backlinkov, število backlinko v primerjavi s konkurenčnim ispletnimi stranmi, ipd….)
 • SEO rezerve pri tehnični izvedbi spletne strani (npr. 404 napake, redirecti, hitrost nalaganja spletne strani, rezerve pri implementaciji schema mark up,….)

Kje in kako se lotiti implementacije najdenih SEO rezerv

Z namenom čim hitrejših izboljšav ter posledično, čim hitrejših premikov uvrstitev vaših spletnih strani med organskimi prikazi na Googlu, se implementacije najdenih SEO rezerv, ki ste jih našli s pomočjo SEO analiz, lotite najprej pri implementaciji onsite SEO rezerv, nato offsite SEO rezerv, šele nato pa pri tehničnih SEO rezervah.

Zakaj?

Onsite SEO opzimizacija (to so SEO popravki, ki jih izvajate direktno na vaših speltnih straneh) je najhitrejša pot do sprememb na spletni strani, ker imate do tega najhitrejši dostop. Offsite SEO optimizacija, po drugi strani zahteva več časa, tehnična optimizacija spletnih strani pa (tudi) računalniškega znanja.

Poleg tega je implementacija aktualnih onsite SEO smernic (to je aktualnih SEO pravil, ki jih je potrebno upoštevati na spletnih straneh, da so ta optimalno opremljena za prikaze na Googlu) najpomembnejši faktor razvrščanja spletnih strani na Googlu. Po nekaterih SEO študijah je delež pomena upoštevanja aktualnih onsite SEO smernic napram celotni optimizaciji spletnih strani, kar 50%. (vir 1).

Kaj to pomeni?

50% teže uspeha prikazovanja spletnih strani na prvi strani Googla je odvisno od tega kako kakovostno izvajate onsite SEO optimizacijo, t.j. kako kakovostno upoštevate vse aktualne SEO smernice, ki se dotikajo pravil, ki jih je potrebno upoštevati na vaši speltni strani, da bi jo Google boljše razumel.

Prepogoj, da sploh začnete z preverjanjem kako kakovostno so implementirane onsite SEO smernice na vaših spletnih vsebinah (na vsakem url naslovu, posebej) je čim bolj natančna evidenca.

Kako si izdelate evidenco za onsite SEO

Za vsako targetirano ključno besedo, preko katere želite s svojo vsebino biti prikazani čim višje na Googlu, bi jaz na vašem mestu imel, v eni vrstici, evidentirano:

 • exact ključno besedo (recimo ji primarna, ki ni nujno tista, ima najvišji iskalni volumen, ampak je npr. najbolj profitabilna)
 • sorodne ključne besede in iskalne volumne (te bodo služile tudi kot anchorji pri offsite SEO). Te sicer jaz zlagam v nove vrstice in jih potem združim s prvo vrstico.
 • pripadajoči, točen (https) url naslov spletne vsebine, ki se na Googlu prikazuje, ko vtipkate targetirano ključno besedo v Google (še boljše Startpage (slo))
 • označbo za kak intent gre
 • označno za kak format gre
 • označbo ali in kako imate pošlihtan SEO title
 • označbo ali in kako imate pošlihtan meta opis
 • označbo ali imate pošlihtan H1
 • označbo ali imate pošlihtane ostale h oznake
 • označbo ali so porihtani interni linki (na SEO cilje)
 • označbo ali so porihtani zunanji linki
 • keyword density
 • prvi odstavek, zadnji odstavek
 • označbo za dober image seo
 • označbo za vključen video
 • mesečno spremljanje kakšna je uvrstitev url-ja na Googlu (prvi delovni dan v mesecu (startpage (slo)).

Če imate besed ogromno (kar jih zagotovo imate), bi jaz posebej zložil še besede na glavne prioritete, razdelek monitoring (za besede s katerimi bom dosegel v prihodnosti SEO cilje) in na potenciale (za delo v prihodnosti).

Kaj, če najdete v prihodnosti novo besedo, ki je še nimate na seznamu…?

Preverite ali se preko nje slučajno že s kakšnim url-jem nahajate na Googlu (startpage slo) in vrstico z njo vrinete k url-ju s katerim se že prikazujete…. Tako imate kontrolo nad vsemi besedami s katerimi se pozicionirate na Googlu.

Poglejte primer takšne evidence:

onsite seo analiza

Na sliki je prikazan del evidence, ki si jo vodim za svoji spletni strani matijazajšek.com in seo-praktik.si. Za vsako targetirano ključno besedno zvezo (stolpec A) so predvidena polja v katerih označim ali pripadajoči url naslovi sledijo aktualnim SEO smernicam (polja od B do P).

V stolpcu Q je identificiran iskalni volumen, to je število vtipkanj posamezne ključne besede v slovenski Google, na mesec). Natančni url naslovi s katerimi se prikazujeta obe spletni strani na Googlu, so zakriti (stolpec AD).

V poljih od stolpca B do stolpca P se nahajajo t.i. onsite SEO rezerve, katerih implementacije se na spletnih straneh, lotim najprej.

Ko ste na identificiranih url naslovih, za vsako ključno besedo, posebej, izvedli onsite SEO popravke, se lotite offsite SEO optimizacije. Offsite SEO optimizacija je gradnja raznovrstnih povratnih povezav (backlinkov) za targetirane ključne besede.

Beleženje teh aktivnosti nadaljujete na zgornji tabeli, v vrstici za vsako ključno besedo, posebej.

Poglejte nadaljevanje zgornje slike:

offsite seo analiza

Na zgornji sliki je prikazano nadaljevanje zgornje evidence, s tem, da so polja za onsite SEO na tej sliki zakrita, prikazana pa so polja za evidentiranje izvajanja offsite SEO. Desno na sliki so evidentirani datumi, različnji tipi (barve) in anchorji na backlinkih.

S takšnim evidentiranjem backlinkov dobite vedno boljši občutek koliko backlinkov morate zgraditi za posamezen url (t.i. link velocity), pregled nad razpršenostjo backlinkov (različne barve nakazujejo na link diversity) ter pregled nad anchorji tekstov, ki kažejo na url-je iz različnih kontekstualnih zgodb v SEO člankih na vaše url-je.

Ko imate vzpostavljeno redno izvajanje onsite in offsite SEO izboljšav, se lotite implementacije tehničnih izboljšav na spletni strani. Sem spada:

 • schema mark up (oz. stukturirano označevanje podatkov v vsebinah)
 • implementacija https protokola
 • mobilnim napravam prijazen izgled spletne strani
 • hitrost nalaganja spletne strani.

Po nekaterih SEO študijah (vir spodaj) prispeva tehnična optimizacija spletnih strani, ta trenutek (avgust 2022) cca 5% k boljši uvrščenosti spletne strani na Googlu, medtem, ko onsite SEO optimizacija (50%) ter offsite SEO optimizacija (45%) prispevata odločilne deleže pri vašem SEO napredku.

Zato se osredotočite na SEO najprej pri onsite SEO in nato pri offsite SEO.

Preberite še:

Kaj vpliva na visoko uvrstitev spletne strani na Googlu

Viri:

1 – Onsite SEO: 6 Crucial Components of Onsite SEO

Podobni prispevki